Gratis ontwikkeladvies voor 45+

  • Ben je 45+ en wil je graag een volgende stap in je carrière zetten of je binnen je huidige rol ontwikkelen?
  • Overweeg je de stap naar zelfstandig ondernemerschap? Wil je je als ondernemer verder ontwikkelen?
  • Wil je als leidinggevende de ontwikkeling van je 45+ medewerkers stimuleren?

Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers

Dankzij een subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen werkende 45+’ers en leidinggevenden gebruik maken van het gratis Ontwikkeladvies. Het plan is opgezet om de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers te verbeteren en een ieder te stimuleren na te denken over zijn of haar toekomst.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je bent 45 jaar of ouder en je werkt minimaal 12 uur per week, in loondienst of als zelfstandige. Als je in een reorganisatie zit of langdurig ziek bent, kom je helaas niet in aanmerking. De regeling geldt alleen dit jaar en er is een grens gesteld aan de maximale subsidie.

Wat houdt het het ontwikkeladvies in?

Individueel ontwikkeladvies: in 2 coachgesprekken ga je onderzoeken hoe je toekomst binnen je huidige werk eruit ziet, waar je goed in bent en wat je mogelijkheden zijn voor de toekomst. Het doel is dat je de regie over je eigen loopbaan in je eigen handen neemt en tot een ontwikkelplan komt. Binnen dit kader bepaal jij de onderwerpen waarover jij wil praten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je je droombaan wilt bespreken of dat je diep in je hart een eigen bedrijf wil starten. Of dat je wil weten wat is er nodig om energie uit je werk te blijven halen en te voorkomen dat je burn-out raakt.

Groepstraining ontwikkeladvies: als werkgever hebben je verschillende medewerkers in dienst die 45 jaar of ouder zijn en die je als groep wilt stimuleren om samen met hun ontwikkeling aan de gang te gaan. Om elkaar te kunnen stimuleren, maar ook om feedback te geven. Dit kan ook binnen de subsidieregeling. De gezamenlijke training duurt 2 uur en daarnaast heeft iedere medewerker recht op 3 uur individuele begeleiding.

Training voor leidinggevenden: Als leidinggevende heb je een belangrijke rol om een veilige en stimulerende omgeving voor deze doelgroep te creëren. Maar hoe ben je hierin het meest effectief? Een training kan helpen om je eigen perspectieven m.b.t. ontwikkeling en mobiliteit van deze groep te onderzoeken en in hoeverre je openstaat voor andere invalshoeken. Je wordt bewuster van je eigen belang en verantwoordelijkheid hierin en wat het belang voor de organisatie is. Je krijgt handvatten aangereikt om deze doelgroep zo goed mogelijk te begeleiden en uitval zoveel mogelijk te voorkomen. En eigen vraagstukken kunnen worden ingebracht. De groepstraining duurt 3 uur en is voor 3 – 10 deelnemers.

Hoe vraag je het ontwikkeladvies aan?

  1. Meld je aan via info@dechesnecoaching.nl waarin je aangeeft dat je graag bij mij een ontwikkeladvies of een training wilt aanvragen.
  2. Ik stuur je dan een mail waarin alles staat wat ik van je nodig heb om de aanvraag in gang te zetten.
  3. Je vult een vragenlijst in die je naar me terugstuurt.
  4. Je maakt een afspraak met mij.
  5. Aan het eind van ons traject schrijf je jouw bondige plan van aanpak en zet je je handtekening onder de aanvraag.
Ik zorg dat alles in gang wordt gezet voor de subsidie, ik voer de gesprekken met je en geef advies m.b.t. het ontwikkelplan. Je hoeft je leidinggevende niet op de hoogte te stellen van dit ontwikkeladvies, maar ik adviseer dit in de meeste gevallen om wel te doen. Voor de training gaat de procedure iets anders, ik geef je graag telefonisch of per mail meer informatie.
Wil je meer weten? Mail of bel me even.

Wil je er eerst meer over lezen? Kijk voor verdere informatie over persoonlijk ontwikkeladvies op de website van de Rijksoverheid of op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Of kijk op de website van Vermooooiers, Een bureau waar ik op dit gebied mee samenwerk.