Teamontwikkeling

Herken je een of meer van onderstaande vragen?

  • Mijn team/afdeling werkt nog niet lang met elkaar samen en ik ben op zoek naar een methodiek om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen.
  • Ik wil als leidinggevende dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid oppakt, energie krijgt uit werk en anderen weet te vinden om samenwerking te optimaliseren.
  • Ik wil dat we als team effectiever leren samenwerken waarin een ieder hulp durft te vragen en resultaatgericht werkt.
  • We werken al enige tijd als team volgens het nieuwe werken, maar het loopt niet lekker, wat is nodig om dit team weer in beweging te krijgen?
  • We hebben al verschillende trainingen gedaan met ons team, maar ik de ingezette veranderingen zijn niet blijvend. Wat zorgt wel voor duurzame verandering?
  • Ik wil niet alleen als team aan de slag, maar dat een ieder binnen het team daarna aan zijn of haar ontwikkeling blijft werken en dat deze ontwikkeling verankerd wordt in het team.

Mijn visie

Ik geloof dat een ieder van waarde is en een zinvolle bijdrage kan leveren aan zijn of haar team. En dat er omstandigheden zijn dat het niet lukt om die zinvolle bijdrage te leveren en energie te halen uit werk. En om goed als team te kunnen functioneren is het belangrijk om de kernwaarden, de positie en de taak van het team helder te hebben en dat deze aansluiten op de kernwaarden, de missie, visie en doel van de organisatie.  

Hoe werkt het?

Elk traject start met een intakegesprek om te onderzoeken wat het gewenste resultaat is en of teamontwikkeling het juiste pad is. Ik wil graag een beeld krijgen van waar je nu staat met het team en wat er nodig is om een volgende stap te zetten. Als het vooral om betere samenwerking gaat of elkaar beter leren kennen, zal ik in de meeste gevallen een Profile Dynamics workshop voorstellen. Maar als er gebrek aan vertrouwen, focus en rust is, zal ik adviseren om eerst de diepere oorzaken van dit probleem te onderzoeken. Zie hiervoor mijn andere website www.dmdc.nl

Wat levert een Profile Dynamics workshop op?

  • Meer begrip voor elkaar en bewustzijn op elkaars drijfveren, kwaliteiten en dat wat energie geeft.
  • Een betere onderlinge samenwerking waarin een ieder eigen verantwoordelijkheid oppakt en resultaatgericht werkt.
  • De kracht van het team, de kernwaarden en het teamdoel zijn helder waardoor de zichtbaarheid en samenwerking met de omgeving beter loopt.

Niet alleen als team aan de slag, maar ook vervolg op individueel niveau? Klik hier voor de mogelijkheden op dit gebied.